Наўгародскі цыкл былін
4

Наўгародскі цыкл былін

Наўгародскі цыкл былінУ рускім эпасе асобна стаіць наўгародскі цыкл былін. У аснову сюжэтаў гэтых паданняў ляглі не ваенныя подзвігі і палітычныя падзеі нацыянальнага маштабу, а выпадкі з жыцця жыхароў буйнога гандлёвага горада – Вялікага Ноўгарада. Прычыны зразумелыя: горад і ўтвораная вакол яго вечавая рэспубліка заўсёды займалі асобнае месца ў жыцці, а значыць, і ў культуры Русі.

Гэтыя быліны складалі і расказвалі скамарохі, чым асабліва славіўся старажытны горад. Натуральна, за шчодрае ўзнагароджанне яны імкнуліся дагадзіць густам наўгародскага мяшчанства, ствараючы яркія, захапляльныя, а часам і смешныя гісторыі з іх жыцця.

Змест былін наўгародскага цыкла

Быліны пра Садока

Самы вядомы герой наўгародскіх паданняў - Садко. Выйшаўшы з беднага асяроддзя (ці то гусляр, ці то просты купец, ці то проста добры хлопец), ён становіцца вельмі заможным. Такі сюжэт не мог не прывабіць аматараў ўзбагаціць жыхароў гандлёвага цэнтра.

У сюжэтах былін пра Садока можна вылучыць тры лініі: пра яго ўзбагачэнне, пра спаборніцтва з наўгародцамі і пра марскога цара. Часам усё гэта магло змясціцца ў адной легендзе. Але ў любым варыянце вялікая ўвага надавалася звычайным бытавым сцэнам наўгародскай рэчаіснасці, ярка адлюстроўвалася купецкае асяроддзе. Уласна, усе легенды пра Садок услаўляюць багацце самога ўладара Вялікага Ноўгарада.

Эпас аб Стаўры

Апагеем росквіту наўгародскага імкнення да здабыцця капіталу становіцца быліна аб Стаўры. У ёй апавядаецца пра знатнага наўгародскага баярына-капіталіста, які займаўся спекуляцыяй і ліхвярствам. Эпічны Стаўр зняволены князем Уладзімірам – тут бачныя сутыкненне і суперніцтва Кіева і Ноўгарада, а прататыпам з’яўляецца Соцкі, зняволены Уладзімірам Манамахам. Але ўсе сімпатыі апавядальніка відавочна на баку наўгародскага баярына.

Быліны пра Васіля Буслаева

Улюбёнцам наўгародцаў быў Васька Буслаев - дзёрзкі хлопец, герой наўгародскага ушуйнизма, ліхіх рабаванняў у наўгародскіх калоніях, аматар пакрасавацца і пачаставацца. У адрозненне ад іншых былінных волатаў, якія хадзілі па Русі, наўгародскі Буслаеў славіцца не ваенным гераізмам, а дзёрзкасцю ва ўнутраных бойках і канфліктах неспакойнай рэспублікі.

Іншыя быліны

Выразнікам густаў наўгародцаў становяцца і іншыя быліны – пра Хотэна Блудавіча, які вырашыў пасватацца да дачкі фанабэрыстай і багатай удавы, пра багатага госця Цярэнцішча і інш. Яны носяць чыста рэалістычны жанравы характар, яскрава ілюструючы побыт і густы наўгародскага мяшчанства.

Роля наўгародскага цыкла былін

Ноўгарад быў багатым гандлёвым цэнтрам, адкрытым культурным уплывам Захаду і Усходу. Пры гэтым ён заўсёды нагадваў своеасаблівы вулей, парушаны вострай барацьбой сацыяльных груп. Самім сваім характарам ён сфарміраваў культ багацця, раскошы і замежных падарожжаў.

Узніклы ў такіх абставінах наўгародскі цыкл былін дазваляе зірнуць не на казачныя подзвігі волатаў, як у былінах кіеўскага цыкла, а на звычайнае жыццё старажытнага горада. Нават стыль падачы і сюжэт гэтых песень больш нагадваюць яркія і захапляльныя «плёткі», якія распускаюць па шумным горадзе скамарохі і казачнікі. Таму сярод сваіх “братоў” вылучаюць наўгародскія быліны, аднесеныя хутчэй да еўрапейскіх навел з гарадскога жыцця (фабліяў).

Пакінуць каментар